Type hier uw zoekwoord
Zoekterm(en)

Zoeken
 
kalender
 
 
bacd6d953249ddd9731095a6f801192e.gif
 
Cliënten vergadering

  23-05-2019  

Clientenvergadering Voedselhulp Blerick
Donderdag 23-05-2019 19:00 uur
Voedselhulp Blerick Locatie M.F.C. op Expeditie Vossenerlaan 57 Blerick
Groet Gino & Charlotte
 

Lees meer

Jaarverslag 2018

  01-01-2019  

Het jaar 2018 is alweer voorbij, (Jaarverslag 2018 )
Was een druk jaar voor Voedselhulp Blerick,
Het was net als vorig jaar een jaar met een nasleep van de crisis, waarvan de geleerden zeggen dat die voorbij is, maar dat is niet helemaal juist denken wij, voor velen is inderdaad het dieptepunt voorbij, maar anderen zitten nog lang met de gevolgen, denk aan nieuwe werkeloze, ex werkelozen die naar de bijstand moesten, de enorme hoge ziektekosten die niet altijd vergoed worden omdat de mensen niet meer aanvullend verzekerd kunnen worden, omdat ze tijdelijk niet de hoge premies konden betalen en dus een achterstand hebben met torenhoge boetes, en aangemerkt worden als wanbetalers. en niet te vergeten al die mensen die na dat ze drie jaar gebruik hebben kunnen maken van de Voedselbank, nu niets meer krijgen daar.
Het aantal cliënten Voedselhulp Blerick was afgelopen jaar ongeveer 60 á 70 personen per week .
Toch is het ons samen met onderstaande sponsoren gelukt deze mensen regelmatig een voedselpakket aan te bieden, wekelijks elke twee á drie weken, of eens per maand naargelang de behoefte.

Het totaal aantal pakketten die dit jaar zijn uitgereikt  is sterk gestegen van 2690 naar 3502, Gemiddeld 66 per week!
2015 / 2016 / 2017 / 2018
120  /   174  /    333  /  218 aan kinderen tot 6 jaar,
385  /   429  /    498  /  806 aan kinderen van 6 tot 12 jaar
382  /   546  /    465  /  588 aan jeugdigen van 12 tot 18 jaar
813  / 1277  /  1037 / 1383 aan volwassenen van 18 tot 50 jaar
358  /  379  /     344  /   486 aan volwassenen van 50 tot 65 jaar
17    /    59 /         13  /     21 aan Ouderen boven de 65 jaar
Financieel heeft Voedselhulp Blerick het ook niet gemakkelijk gehad, maar gelukkig hebben enkele anonieme  sponsoren ons goed geholpen, en heeft de Crowdfunding ( Gem. Venlo) nog wat opgebracht.
Financieel overzicht:
Ontvangsten (anonieme ) sponsor                           €     2.364,30
Spontane actie (statiegeld, e.d. )                              €        999,75
Storting in Crowdfunding ( Gem. Venlo)                    €     2.505,75

Totaal ontvangsten:                                                    €    5.869,80
Uitgaven bankkosten                                                  €         17,66
Uitgaven opbergbakken / magazijn / huur                  €    1.783,32
Uitgaven Extra’s voor cliënten                                    €       525,00
Uitgaven kantoor, Telecom, site, reclame                   €       838,69
Uitgaven Schoonmaak kosten                                    €       284,69
Uitgaven fiets auto kosten /  Wegenbelasting             €       987,85
Uitgaven verzekeringen                                              €       582,45
Uitgaven (onderhoud) apparatuur                               €    1.030,94
Uitgaven energie kosten                                             €        434,82
Zonnepanelen Nieuwe klant                                       €      +100,00

Totaal Uitgaven                                                                 6.385,42
                                                                                      €     -   515,62

Lees meer

  21-04-2015  

 

Voedselhulp is niet alleen iets voor derdewereldlanden, milieurampen en getroffen oorlogsgebieden. In het welvarende Venlo voorziet Gino Verheijden van Voedselhulp Blerick tientallen mensen in hun eerste levensbehoefte.

In een tijd waarin sociale verworvenheden worden uitgehold en de overheid zich minder ‘bemoeit’ met het wel en wee van de burger, zijn hulpbehoevenden in toenemende mate afhankelijk van de goedwillendheid van een ander. Ook als het aankomt op het vervullen van een belangrijke eerste levensbehoefte: voedsel.

Tussen wal en schip

‘‘Je hoort overal dezelfde verhalen’’, vertelt Gino Verheijden (59), de grote man achter Voedselhulp Blerick. Wekelijks komt hij bij ‘cliënten’ over de vloer, armlastigen die ‘‘op welke manier dan ook’’ tussen het spreekwoordelijke ‘‘wal en schip’’ zijn beland. ‘‘Mensen hebben geen eten, of in elk geval geen fatsoenlijk eten.’’ De reden daarvan laat hij in het midden. ‘‘Of het nu hun eigen schuld is, of van de gemeente. Ze weten niet waar ze naartoe moeten en kloppen dan bij mij aan.’’

De trage molens van de bureaucratie malen niet om de acute (financiële) problemen van mensen in nood. ‘‘Als iemand nu een schuldsaneringsproject opzet, kan dat over twee jaar pas starten. In de tussentijd worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Door problemen met ziekenfondsen en het incassogebeuren eindigt men zo onder het sociaal minimum.’’ Verheijden kan er uit eigen ervaring over meepraten, maar doet dat liever niet. ‘‘Daar word ik nog altijd emotioneel van’’, vertelt hij met zichtbaar verdriet in zijn ogen.

Menselijk

Verheijden, die met de hele organisatie bijna dagelijks bezig is en daarbij ondersteund wordt door zijn vrouw Charlotte, richt zich liever op de positieve dingen. Al ruim twee en een half jaar lang brengt hij, op zijn fiets en in een groot deel van de gemeente, met veel liefde voedselpakketten bij mensen thuis. ‘‘Ik kom voornamelijk bij uit elkaar gevallen gezinnen, maar eigenlijk zit alles er wel bij.’’ Hoewel, alles? ‘‘In principe geen drank-, drugs- en gokverslavingen.’’

De woorden ‘in principe’ verraden veel. Wat Verheijden namelijk kenmerkt, is zijn schappelijke, menselijke aanpak. ‘‘Ik werk veel op vertrouwen.’’ Als iemand weinig geld heeft, ook al is het maar voor even, is een telefoontje naar huize Verheijden meestal al voldoende. ‘‘Vaak is het ook maar tijdelijk’’, vertelt de Blerickse Boeddha. ‘‘Als iemand bijvoorbeeld een hoge gasrekening heeft en daardoor twee maanden krap zit.’’ Een langere hulpvraag is ook mogelijk. ‘‘Sommigen zie ik al bijna drie jaar.’’

Het onderscheidt hem van de Voedselbank, waar mensen maar twee jaar aanspraak op kunnen maken. ‘‘Ook heb ik geen wachtlijsten; als iemand nu zou bellen, zou hij of zij vanavond misschien al de spullen kunnen hebben.’’ Er is geen inkomens-check en de financiële voorwaarden zijn een stuk soepeler. ‘‘Als je voor de Voedselbank vijf euro te veel hebt, kom je er volgens hun regels niet voor in aanmerking. Dat is bij mij niet zo.’’

Hulp

Toen Verheijden begon, had hij vijf gezinnen onder zijn hoede. ‘‘Tijdens de top waren dat er 30; op dit moment is het iets gezakt naar 23.’’ Op de hamvraag of de armoede op de langere termijn is toegenomen, zegt hij: ‘‘Ja, of mensen zijn er opener over geworden.’’

Als paal boven water staat dat tientallen hulpbehoevenden binnen de gemeente niet zonder de vrijwillige inzet van Verheijden kunnen. Voedselhulp Blerick geniet op zijn beurt weer van steun van derden. ‘‘Via het SAM-fonds (‘SAM’ staat voor ‘Stad van Actieve Mensen’, red.) heb ik hulp gekregen bij de aanschaf van een koelkast, diepvries en elektrische fiets.’’ Eind vorige maand, tijdens ‘NLdoet’, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, werd Verheijden geholpen bij de isolatie van zijn opslagruimte. En waar zou Verheijden zijn zonder de particulieren en bedrijven die kosteloos voedsel aanbieden?

Omdat Verheijden zijn liefdadigheidsproject met een karig inkomen moet zien te bekostigen, is hij op zoek naar sponsors die hem (financieel) zouden kunnen helpen. ‘‘Ik fiets in totaal zo’n 3, 400 kilometer in de maand. Als sponsors bijvoorbeeld een cent per kilometer kunnen sponsoren, zou dat al heel wat kunnen schelen in de stroomkosten.’’

Meer dan voedsel

Het komt geregeld voor dat Verheijden bij het uitdelen van de pakketten geconfronteerd wordt met andere problemen, zoals lekkende kranen en schappen die half van de muur vallen. ‘‘Mijn nieuwe plan is dan ook om me niet alleen met voedsel bezig te houden, maar meer algemene hulp te gaan bieden. Om dat te kunnen doen ben ik nog op zoek naar een clubje die bereid is om allerlei hand- en spandiensten te verrichten.’’

Wilt u Voedselhulp Blerick helpen met helpen? Kijk dan voor meer informatie en contactgegevens op: www.biedenenverdienen.biedmeer.nl.

Foto: Charlotte Verheijden.

 

Lees meer

NLdoet en Wel.kom helpen Voedselhulp Blericl

  01-04-2015  

 

Op 20 en 21 maart hebben drie Syrische asielzoekers, een medewerkster van het AZC en een actieve buurtbewoner tijdens NLdoet, zich samen met werknemers van Wel.kom vrijwillig ingezet bij de isolatie van de opslagruimte van Voedselhulp in de Vossener.

Voedselhulp deelt voedsel uit aan mensen in de omgeving, die nergens anders terecht kunnen voor voedsel. Het is een initiatief van Gino Verheijden en zijn vrouw. Wekelijks haalt hij voedsel op bij verschillende sponsoren, waarna hij het opslaat en verdeelt in pakketten. Eenmaal per week brengt hij de pakketten per fiets rond naar gemiddeld 25 adressen. De opslag van het voedsel kost veel energie voor diepvries en koeling. De kosten van deze energie worden alleen door het echtpaar Verheijden opgebracht. Daarom is er samen met Wel.kom en NLdoet gekeken naar een manier om te helpen. Uiteindelijk is dus besloten om de ruimte te isoleren en zo de kosten te drukken. De drie mannen uit Syrië isoleerden samen met een buurtbewoner het dak, terwijl de overige vrijwilligers voedsel op datum sorteerden.

 

Lees meer

NL-Doet 2015

  20-03-2015  

NL Doet 2015
 
NL doet van het Oranje Fonds is een geweldig initiatief. Mensen worden in staat gesteld om zich ondersteund vrijwillig in te zetten voor een initiatief in hun eigen omgeving.
Voor een initiatief waar hun hart naar uitgaat.
Dit jaar hebben werknemers van het jongerenwerk en opbouwwerk Wel.kom zich ingezet, voor het initiatief "opslagruimte isoleren Voedselhulp Blerick" in de Vossener.
 
Voedselhulp Blerick is een initiatief waarbij Gino en zijn vrouw zich intensief inzetten om voedselhulp te verlenen aan mensen in de omgeving die nergens terecht kunnen voor hun levensonderhoud, maar dit wel echt nodig hebben.
Wat inhoudt dat Gino voedsel ophaalt bij verschillende sponsoren, en dit opslaat, verdeelt in pakketten en rondbrengt, naar gemiddeld 25 adressen op zijn fiets.
 
De opslag van het voedsel conform regels, kost veel energie voor diepvries en koeling.
Dit brengt kosten met zich mee die Gino en zijn vrouw alleen moeten bekostigen.
 
Hierin hebben we met NL doet gekeken wat we konden betekenen. Isoleren van de opslagruimte om de stroomkosten te drukken, en Gino in staat te stellen zijn prachtige werk voort te kunnen blijven zetten ,was de uitkomst.
 
Nadat de keus gemaakt was, en de inschrijving openstond kwam er vrij snel een inschrijving van vrijwilligers. En wel van het asiel zoekers centrum.
Drie Syrische mannen kwamen onder begeleiding van een medewerkster van het AZC ons helpen op deze dag. Maar ook Jan was aanwezig voor het technische klusinzicht.
 
De dag begon met kennismaken en een lekker kopje koffie.
De mannen van het AZC begonnen na wat uitleg aan het isoleren van het dak, en toen was het tijd voor een warme kom soep en een heerlijk broodje.
Uiteraard werden er vragen gesteld aan elkaar. Er werd van elkaar geleerd en verhalen gehoord.  En de werknemers van Wel.kom gingen voedsel sorteren op datum.
De mannen werkte samen met Jan gestaag door.
 
Hierna werd er gezamenlijk een frietje en snacks gegeten, er kwam een einde aan een leuke dag isoleren, het resultaat was prachtig en hopelijk werpt dit in de toekomst zijn vruchten af. Uiteraard ontving iedereen een mooie oorkonde en een tasje wat aangevuld was door Gino met wat lekkernijen. 
Al met al was het voor een iedereen een leuke leerzame ervaring met veel voldoening. Uiteindelijk werd er afscheid van elkaar genomen.
 
We hopen dat deze inzet op NL doet in de toekomst voor alle aanwezige bevordert.
 
Met dank aan: Oranje fonds, NL-Doet, Wel.com, C.O.A., A.Z.C., Gamma, Gementewerken Venlo, U store it, van Enckevort, Karwei, Welkoop, Bufkus, friture Royaal, vishande Sijbers, Scouting Maximiliaan Kolbe.
 
Gino Verheijden
Voedselhulp Blerick

                                      


 

Lees meer

  01-01-2015  

Gepubliceerd op 6 okt. 2014

Gino Verheijden helpt al geruime tijd vrijwillig mensen die het even niet meer zien zitten. Dit doe hij door levensmiddelen bij winkels en bedrijven op te halen, te verpakken in redelijke porties en indien nodig en mogelijk, in te vriezen. Op vaste tijden brengt hij de levensmiddelen naar mensen die zich via zijn website aangemeld hebben. Omdat hij zelf bij de mensen thuis komt, kan hij meteen een oogje in het zeil houden.https://www.youtube.com/watch?v=DhIY2Mh5jrM

Lees meer

Voedselhulp Blerick biedt mensen steuntje in de rug

  01-01-2015  

 

Voedselhulp Blerick is een particulier initiatief dat mensen net dat beetje hulp kan bieden dat nodig is om het hoofd boven water te houden. Blerickenaar Gino Verheijden startte anderhalf jaar geleden met deze hulp omdat hij als vrijwilliger bij Emaus Feniks geconfronteerd werd met mensen die dakloos waren omdat ze nergens meer terecht konden. Ze moesten door omstandigheden hun huizen verkopen en waren soms wanhopig.

Gino staat op de parkeerplaats van een supermarkt en probeert zoveel mogelijk zegels te verzamelen. Bij elke tien euro die klanten in de supermarkt besteden, krijgen ze een gratis zegel. Wanneer ze een spaarkaart vol hebben, hebben ze recht op een groot pakket vol met levensmiddelen en andere huishoudelijke producten. De actie loopt op z'n eind en de meeste klanten krijgen de kaart toch niet meer vol en Gino wil ze dolgraag hebben. "Bij elkaar heb ik zegels voor vijftig pakketten weten te verzamelen", vertelt Gino. "Er waren zelfs mensen die hun eigen pakket bij mijn fiets hebben gezet. Fantastisch toch?" Voedselhulp Blerick levert producten aan ruim twintig gezinnen in Venlo en omstreken. Aan mensen die het hard nodig hebben omdat ze dreigen hun huis te moeten verkopen of aan alleenstaande moeders met kinderen. Gino: "Wanneer ze bij alle andere instanties uitgerangeerd zijn en ook niet meer bij de Voedselbank terecht kunnen, mogen ze altijd bij mij aankloppen. Mijn vrouw en ik weten hoe het aanvoelt wanneer je je huis dreigt kwijt te raken omdat je de hypotheek niet meer kunt betalen. Uit alle macht probeer je iets te redden waarvoor je je hele leven hebt gewerkt." Gino is dagelijks bezig met het verzamelen van producten en het bezorgen ervan. Per fiets wel te verstaan want hij gaat zo zuinig mogelijk te werk. Een tijdrovende en ook vermoeiende klus. Toch kiest Gino voor de fiets als transportmiddel omdat dat goedkoper is dan het gebruik van de auto. De schuur achter zijn huis heeft hij als depot ingericht. Depot is eigenlijk niet het goede woord. Naast een kleine diepvriezer heeft het vertrek enkele schappen waar wat spulletjes opgestapeld staan. Er gloort echter hoop aan de horizon. Gino heeft bij de gemeente een bijdrage aangevraagd in het kader van het SAM-project (Stad van Actieve Mensen) en het ziet ernaar uit dat hij op korte termijn een elektrische fiets en een grote diepvriezer kan aanschaffen. "Ik breng de bestellingen persoonlijk aan huis. Dat is ook een manier om te controleren of hulp wel nodig is. En natuurlijk om een praatje te maken. Het heeft dus ook een sociale functie. Iemand die niet weet hoe hij zijn belastingpapieren moet invullen, kan ik helpen door hem naar een website te verwijzen of naar iemand die dat wel kan. Ik krijg steeds meer aanvragen uit omliggende dorpen en een elektrische fiets zou dan wel handig zijn. Website Daar kan ik eventueel ook een karretje achter hangen. 's Zomers met koelelementen die ik nog heb uit de tijd dat ik nog ijs verkocht." Mensen die in aanmerking denken te komen voor hulp kunnen zich via de zelfgebouwde website van Gino melden. Hij beoordeelt vervolgens of ze er recht op hebben, al moet worden gezegd dat Gino tamelijk soepel te werk gaat. Ze krijgen een code waarmee ze op de website in kunnen loggen. Dan kunnen ze producten bestellen die gratis worden geleverd. Meestal zijn dat pakketten maar op de site staan ook losse producten. Gino struint stad en land af om aan de spullen te komen. Vaak krijgt hij nul op rekest, soms ook een volmondig 'ja'. "Vooral Turkse, Poolse of Surinaamse winkels werken mee", vertelt Gino. "Zo krijg ik kant en klare maaltijden die een toko in Blerick produceert en die aan het einde van de dag niet verkocht zijn gratis mee. Meestal breng ik die maaltijden direct naar de klant, soms verwerk ik ze tot bruikbare porties die de diepvries ingaan. Maar er zijn ook voldoende Nederlandse winkels die meewerken. Zo heb ik altijd voldoende brood in huis door de goedgeefsheid van een Blerickse bakkerij." Het aantal klanten loopt op maar Gino denkt dat de grote klap nog moet komen. "Nu krijgen mensen nog maximaal twee jaar WW. Straks belanden ze eerder in de bijstand en ik ben bang dat dan nog veel meer mensen in de problemen komen." Kijk voor meer informatie op www.biedenenverdienen.biedmeer.nl.

Rob Loupatty

 

Lees meer

Voedselhulp Blerick dringend op zoek naar sponsors

  01-01-2015  

 

Het is inmiddels een bekende verschijning op het Venlose wegennet. Gino Verheijden die op zijn elektrische fiets met een karretje erachter waarin voedselpakketten zijn opgeslagen op weg is naar een hulpbehoevend gezin. Al ruim twee jaar springt Gino met zijn Voedselhulp Blerick in de bres voor mensen die het echt nodig hebben. Maar zoals altijd heeft de medaille ook een keerzijde.

Gino Verheijden is niet iemand die geneigd is stil te zitten. Nadat hij stopte met zijn ijssalon aan de Lomstraat zocht hij naar iets wat hem bezig kon houden. Hij werkte, en werkt, als vrijwilliger bij Emmaus Feniks en werd daar geconfronteerd met ellende die sommige mensen moeten doorstaan. Hij werd er door gegrepen en besloot zijn steentje bij te dragen door voedselpakketten gratis aan te bieden. Die moet je natuurlijk wel hebben, dus ging Gino op zoek naar winkeliers en supermarkten die bereid waren producten te leveren. En die wist hij te vinden. Als opslagruimte gebruikte hij zijn garage die vroeger als ijsverkooppunt dienst had gedaan in de Vossener. Daar bleef het niet bij. Naarmate de activiteiten van Gino meer gestalte kregen, groeide ook de behoefte aan meer opslagruimte. Dat gold vooral voor gekoelde en diepvriesproducten. “Via het SAM-fonds van de gemeente Venlo kreeg ik de beschikking over een grote dubbeldeurs diepvrieskast en een flinke koelkast”, vertelt Gino. “En daar ben ik heel blij mee. Het probleem is echter dat ik nu met enorme energiekosten zit. Die kan ik bijna niet meer opbrengen en zo dreig ik zelf in de problemen te komen.” Alle problemen ten spijt, Gino zit bepaald niet stil. Onlangs nog maakte hij met verschillende supermarkten afspraken. Hij mocht in het weekend met een winkelwagentje bij een supermarkt staan en klanten uitleggen hoe Voedselhulp Blerick werkt en waarom het zo belangrijk is een bijdrage te leveren. Daarnaast mocht hij de klanten vragen in de supermarkt iets te kopen en het aan Voedselhulp Blerick te schenken. “Dat was een geweldige ervaring”, zegt Gino. “Klanten kwamen met een potje pindakaas of een pakje hagelslag terug. Of ze gaven een potje jam. Het was een actie die veel aandacht heeft getrokken, ook al omdat veel mensen mijn advertentie op Facebook hebben gedeeld. Het gaat waarschijnlijk een jaarlijks terugkerende actie worden. De winkeliers staan er in elk geval heel positief tegenover.” Toch is het niet alleen het verkrijgen van voedselwaren waar Gino mee bezig is. Soms krijgt hij grote hoeveelheden vleeswaren, vers fruit of diepvriesproducten aangeboden. Die moeten in porties worden verdeeld en het komt voor dat zijn vrouw Charlotte groenten moet blancheren of aardbeienjam maakt van aardbeien die zijn aangeboden. Niets gaat verloren.

Het aantal klanten varieert en het zijn vaak mensen die om verschillende redenen niet bij de Voedselbank terecht kunnen. Het begon met vijf klanten en soms liep het op tot 35 gezinnen of personen die een beroep deden op Voedselhulp Blerick. Dat is ook wel zo'n beetje het plafond. “Ik besteed heel wat tijd aan de klus”, zegt Gino. “Ik beleef er ontzettend veel plezier aan, maar meer dan 35 gezinnen kan ik niet aan. Gelukkig komt dat maar zelden voor. Ik ben wel bang dat het begin volgend jaar erger wordt wanneer de eindafrekening van energiekosten binnenkomt en mensen bij moeten betalen.” Bijna dagelijks gaat Gino op pad met zijn pakketten. Per elektrische fiets die hij gesponsord heeft gekregen. Om kosten te besparen. Af en toe komt de auto er aan te pas. Grote hoeveelheden dozen met diepvriesproducten zijn nu eenmaal niet op de fiets te vervoeren. Gino: “Grote bedrijven zeggen niet 'kom dagelijks maar een doosje halen'. Daar ga ik maandelijks naar toe en ja, dan heb je een auto nodig.” Inmiddels is Gino ook gestart met het verzamelen van zegels die supermarkten aanbieden om spaarkaarten vol te krijgen die goed zijn voor allerlei producten. Wie de zegels niet gebruikt, kan ze kwijt aan Gino. “Desnoods kom ik ze ophalen, sorteer ze en plak ze zelf in. Maar het belangrijkste om Voedselhulp Blerick in stand te houden zijn toch nieuwe sponsoren.” Google op Voedselhulp Blerick of ga naar http://biedenenverdienen.biedmeer.nl.

Lees meer

Winkelwagen
 
Advies:
probeer gratis
Huishoudboek
(KLIK HIER)

€ 24,90
€ 23,90

Bij aanschaf
via deze stite
Tegoedbon: 67417848
d3617986631b21db62319ed5af06e9b0.png
e32a791f9eefd07701c4d448dd57108a.jpg
6c54f4d294360b010fd69a43ab90e236.jpg
b26a70ef21d6a4fcbcc52fcaa6c6afee.png
4d4f89bed8b36098c0704a6a5ce74671.png
83a1017d569f51e51e17dc67b55c350b.png
c3facac5e15d9b66ad08aa3965d20563.jpg
e459f20acc45d757b0a28f22ac9d5650.png
0080z53496953g00Y8i94ED56fs1rK21.png
 
9ea738ec34a67e85e88f8b671bcb0d7f.png
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW
Powered by CCV Shop webwinkel
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.